Ryhmien muutokset

näille sivuille voi lähettää

sähköpostilla:

lahti@aa.fi


Lahden AA-alue

Hollolankatu 12, 15110 Lahti

sähköposti: lahti@aa.fi

Nämä ovat Lahden alueen AA:n sivut, joihin keräämme olennaisen, aluettamme koskevan tiedon. Laajempaa tietoa ja materiaaleja saat AA:n sivuilta: http://www.aa.fi/
     Lahden AA-alue

JOKU TARVITSEE TARINAASI.

Kirjoita se Ratkaisu-lehteen. Ratkaisu on jokaisen 

AA-jäsenen oma lehti. Tilaa. http://www.aa.fi

...........................................

Lahden AA-alue:

Lahden AA-alueen puheenjohtaja: 

Tarja, Tela-ryhmä 0400 450 122


Osoite: 

Lahden AA-alue 

Hollolankatu 12, 15110 Lahti

sähköposti: lahti@aa.fi 

...........................................

Lahden AA-alue, SAAP-edustajat:

Varsinaínen edustaja: JUHA 040-700 2696

Varaedustaja: OSSI 0400-450 122

..........................................
Näpäyttämällä yllä olevaa kaavion kuvaa pääset katsomaan tämän sivuston tilastoja.

AA:ssa on käytössä Dürerin "Rukoilevat kädet". Usein tyyneysrukouksen yhteydessä. Teoksen syntyy liittyy vaikuttava tarina.

Alberecht Durer (1471-1528) Rukoilevat kädet

Eräs maailman rakkaimmista piirroksista on saksalaisen taiteilijan Albrecht Durerin kuuluisa "rukoilevat kädet."
Durerin mestariteokseen liittyy tarina suurenmoisesta uhrautuvaisuudesta.

Kun nuori Durer asui samassa huoneessa opiskelijatoverinsa kanssa eikä heillä ollut rahaa ruokaan, niin hänen toverinsa suostui menemään maatöihin, jotta Durer voisi jatkaa opintojaan.

Viikkojen kovan työn jälkeen hänen toverinsa kädet tulivat niin kangistuneiksi raatamisesta, että hänen oli luovuttava piirtämisestä lopullisesti. Nämä raadannan kuluttamat kädet, jotka Durer niin suurella rakkaudella on kuvannut, oli uhrattu, jotta hänellä olisi tilaisuus jatkaa taitelijan uraansa.

Dureristä kehittyi eräs aikansa suurimmista mestareista, mutta mikään hänen töistään ei ole niin kuuluisa kuin "Rukoilevat Kädet", josta on tullut rukouksen tunnuskuva kautta maailman.

Piirosta on pidetty niin suuressa arvossa, että siitä on syntynyt legenda: Talo, jossa on painos tästä, tulee olemaan siunattu onnellisuudella ja sisäisllä ilolla.

Varmastikin se innoittaa ajatuksiin Jumalasta tuo elämään enemmän hengellisyyttä ja tekee sen paremmaksi elää.
400 vuotta sitten tehtynä tämä kaunis piirros tulee varmaankin innoittamaan sydämiä vielä monia vuosisatoja


Tyyneysrukouksesta (Wikipedia):

Tyyneysrukous on yleinen nimitys alun perin nimettömälle rukoukselle, joka laitetaan yleensä teologi Reinhold Niebuhrin nimiin:

Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.


Tyyneysrukousta on käytetty paljon muun muassa AA-liikkeessä 1930-luvulta lähtien.
Yleensä on katsottu, että rukous on peräisin Niebuhrilta, mutta sen alkuperästä on esitetty erilaisia arveluja. Niebuhr itse piti itseään rukouksen ensimmäisenä esittäjänä, ja se esiintyy muun muassa hänen teoksessaan The Essential Reinhold Niebuhr: Selected Essays and Addresses (1987) sekä hänen tyttärensä Elisabeth Siftonin teoksessa The Serenity Prayer: Faith and Politics in Times of Peace and War (2003). Siftonin mukaan hänen isänsä oli käyttänyt rukousta vuonna 1943. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että rukous on tunnettu viimeistään vuonna 1936. Mikäli se on todellä peräisin Niebuhrilta, hän on mahdollisesti käyttänyt sitä saarnassaan ehkä jo vuonna 1934. Rukous on laitettu virheellisesti muun muassa Franciscus Assisilaisen ja Friedrich Christoph Oetingerin nimiin.
Tyyneysrukousta voidaan pitää ajatukseltaan hyvin stoalaisena.